Home  -   Favorieten  -   Contact  -   Mond tot mond  -   Links 
De Ascendanten
De ascendant is een belangrijk onderdeel van je horoscoop. Het meest gangbare standpunt onder astrologen is dat de ascendant iemands lichamelijke verschijning of iemands persoonlijke kijk op het leven door de ascendant bepaald wordt. Hieronder vind je een beschrijving van de twaal ascendanten.

zodiacDe Ascendant is het punt waar de dierenriem en de horizon elkaar kruizen. Dat wil zeggen: waar de zon op die dag aan de horizon verschijnt. Het dierenriemteken waarin dat punt staat is het teken van de Ascendant. Het wordt ook wel 'het rijzend teken' genoemd.

Je ascendant geeft aan hoe je de wereld tegemoet treedt, wat je van jezelf laat zien en hoe je de ander daarin toelaat. De ascendant staat ook voor het beeld dat anderen van ons krijgen, voor de eerste indruk. Hieronder vind je een overzicht van de kenmerken van de twaalf verschillende ascendanten.

Zoek je Ascendant
Weet je niet precies wat jouw ascendant is, dan kun je hier kijken wat jouw ascendant is.


Ascendant Ram
Degenen met Ascendant Ram denken onafhankelijk en willen alles op hun eigen manier doen. Overal willen zij de eerste zijn. Hoe zij zich ook werkelijk voelen, zij proberen actief, energiek en assertief te leven. Soms gaat het meer om een masker dan om de realiteit. Zij wedijveren graag met anderen, zeker als zij met iemand onder vier ogen bezig zijn. Wedijver kan ze in hun leven ver brengen, tenminste als zij ook leren gracieus hun verlies te aanvaarden en samen te werken als dat vereist is.

Wegens hun onafhankelijke instelling kan samenwerken soms problemen geven. Als zij zich depressief of ongelukkig voelen, laten zij dat niet blijken. Anderen mogen hen bijzonder graag wegens de positieve energie die zij uitstralen, en ook omdat zij anderen niet mee naar beneden slepen als zij gedeprimeerd zijn. Daar staat tegenover dat het door hun luchthartige benadering van hun gevoelens soms moeilijk zal zijn sympathie te verwerven als zij die juist hard nodig hebben.


Ascendant Stier
Degenen met ascendant Stier handelen overwogen en rustig. Snel of gehaast handelen ligt hen niet. Als ze iets doen, willen zij ook iets bereiken, want het zijn praktisch mensen. Zolang ze ervan overtuigd zijn dat zij succes zullen hebben, zijn zij ook bereid geduldig een taak te voltooien. Door hun volharding kunnen zij evenveel bereiken als mensen die sneller lijken te werken, maar die niet zo standvastig zijn. Soms zijn zij nogal koppig, en hoe meer druk iemand uitoefent, hoe krachtiger zij zich verzetten.

Iemand die ze iets wil laten doen, zal ze er op een vriendelijke manier toe over moeten halen en moeten oppassen dat hij hun koppigheid niet wakker schudt. Uiterlijk komen zij rustig en zelfverzekerd over. Aangezien zij niet snel opgewonden raken, kunnen zij mensen geruststellen die wel snel van de kaart raken. Zij onderdrukken hun gevoelens niet zozeer, maar uiterlijk tonen zij ze niet zo makkelijk. De meeste mensen met ascendant Stier zijn door een zekere charmante trek zeer geliefd.


Ascendant Tweeling
Degenen met ascendant Tweelingen zijn bijzonder actief en trekken er graag op uit om mensen te ontmoeten en zoveel mogelijk te beleven. Wegens hun rusteloosheid kunnen zij maar moeilijk langere tijd op één plek blijven. Als zij zich beperkt voelen raken zij geïrriteerd en kunnen zij zich maar moeilijk concentreren. Over het algemeen houden zij geen enkele bezigheid lang vol. Zij geven de voorkeur aan bezigheden die zonder volharding gedaan kunnen worden en hen de kans geven om in korte tijd veel te doen. Zij genieten van praten met anderen en misschien vinden zij het zelfs moeilijk hun mond te houden als dat eigenlijk vereist wordt.

In plaats van achterover te leunen en passief te luisteren, willen zij actief meedoen. Soms uit deze trek zich in de vorm van schrijftalent of een voorliefde voor boeken of voor wat dan ook wat hun verstand bezig kan houden. Een van de positieve kanten van dit teken is dat zij nooit echt oud worden. Zij zullen er altijd jonger uit zien dan zij zijn, wat op jonge leeftijd misschien vervelend is, maar als zij ouder zijn zullen zij dit op waarde weten te schatten. Belangrijker nog is dat zij altijd open staan voor nieuwe ideeën en ervaringen, zodat zij geestelijk evenmin oud worden.


Ascendant Kreeft
Degenen met ascendant Kreeft zijn bijzonder gevoelig en gehecht aan een vertrouwde omgeving. Daardoor zijn zij ietwat voorzichtig en brengen zij bij voorkeur tamelijk langzaam veranderingen in hun omgeving aan. Als zij nieuwe mensen ontmoeten, zijn zij vriendelijk genoeg, maar zij vertellen niets over hun innerlijke gevoelens voordat zij die ander vrij goed kennen. Als zij echter eenmaal vinden dat zij iemand kunnen vertrouwen, dan vertrouwen ze hem ook volkomen. Zij vinden het vooral heerlijk mensen te beschermen die door anderen gekwetst zijn. Zij zijn ontvankelijk voor de gevoelens van mensen en zullen ze noch lichamelijk noch psychologisch pijn doen.

Ze voelen zich snel beledigd door ruwe en bitse woorden en streven daarom vanaf hun jeugd al naar vriendelijke omgangsvormen. Als zij beledigd zijn, kruipen zij in hun schulp en vermijden zij anderen. Soms doen zij misschien net alsof het ze niets kan schelen, waardoor zij ongewoon onkwetsbaar lijken voor de gevoelens en woorden van anderen. Natuurlijk is dat niet waar en zullen er alleen maar nadeel van ondervinden als ze zich zo gedragen.


Ascendant Leeuw
Degenen met ascendant Leeuw staan graag in het middelpunt van de aandacht en komen het liefst sterk, dominerend en vol zelfvertrouwen over, ook al zit hen iets dwars. Zij zijn zo trots dat zelfs als zij zich erg gekwetst voelen, zij toch doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zij zijn graag de leider, en dat ligt hen ook goed, zolang zij maar niet vergeten dat leiderschap naast macht en voorrechten ook verantwoordelijkheden geeft.

Als zij vinden dat men op een faire manier met hen omgaat, gedragen zij zich waardig en eerzaam. Andere mensen zouden goedkope of oneerlijke dingen kunnen doen, maar daar doen zij gewoonlijk niet aan mee. Zij kunnen koppig zijn, vooral als hun trots ermee gemoeid is. Zij zijn idealistisch en mensen zullen aan hen hun integriteit moeten bewijzen. Doen ze dat, dan zijn zij verder het toonbeeld van loyaliteit.


Ascendant Maagd
Degenen met ascendant Maagd zouden ietwat verlegen kunnen zijn en komen misschien niet zo goed voor zichzelf op. Misschien zien zij zichzelf als oninteressant of als iemand die alleen maar aan een paar mensen bevalt. Waarschijnlijk hebben zij het mis, maar het is een gevoel dat door vele mensen met ascendant Maagd gedeeld wordt. In feite zijn zij zachtaardig, net en ordelijk, en daardoor innemend.

Hun enige echte probleem zou een gevolg kunnen zijn van hun streven naar perfectie; bovendien zouden zij van anderen kunnen eisen dat ze aan dezelfde hoge maatstaven voldoen die ze zichzelf stellen. Zij zijn vrij praktisch en zij verspillen geen tijd aan onpraktische plannen. Als zij ergens de zin niet van zien, zijn ze er verder ook niet in geïnteresseerd. Vaak blijkt dat zij iets niet doen alleen maar om het doen zelf; er moet een doel mee gediend zijn. Zij hebben een uitstekende smaak voor het maken van wat voor soort voorwerpen dan ook, hoewel zij wat ingetogen zijn. Ze willen bij alles praktische zin en elegantie combineren. Als zij anderen van nut kunnen zijn of een doel vinden waarin zij kunnen geloven, zijn zij zeer gelukkig. Ze geloven in werken en zij voelen zich het beste als zij met een bepaalde activiteit bezig zijn.


Ascendant Weegschaal
Degenen met ascendant Weegschaal zijn waarschijnlijk aantrekkelijk voor anderen en mogelijk populair. Aangezien zij een vlotte omgang met anderen belangrijk vinden, nemen zij de moeite om deze sociale vaardigheid te ontwikkelen. Dat wil niet zeggen dat zij nooit krijgen wat zij willen, maar in plaats van anderen door de kracht van hun persoonlijkheid over te halen iets op hun manier te doen, gebruiken zij hun charme. Onprettige dingen in welke vorm dan ook mogen zij volstrekt niet.

Of het nu om fysieke lelijkheid of woede tussen mensen gaat, zij doen hun best om alles vredig te houden. Als zij met lelijkheid te maken krijgen, proberen zij het te verbeteren of te bedekken onder iets mooiers. Met al hun verlangen om aangenaam gevonden te worden, moeten zij wel voorkomen dat zij compromissen sluiten over dingen die voor hen belangrijk zijn. Veel mensen met ascendant Weegschaal zijn erg op wedijver gericht als ze eenmaal hun verlangen om koste wat kost aardig gevonden te worden, hebben weten te overwinnen.


Ascendant Schorpioen
Degenen met ascendant Schorpioen zijn tamelijk rustig en gereserveerd, maar anderen zien duidelijk dat zij diepgaande gevoelens bezitten, ook al zeggen zij niet veel. Zij komen als heimelijk over, maar dat is niet hun opzet. Niettemin vinden zij het inderdaad moeilijk begrijpelijk aan mensen over te komen. Zij zijn vrij koppig en als het nodig is, vechten zij hard voor hun standpunt, tegen wie dan ook. Zij worden niet zo snel boos, maar als het raak is, valt hun woede niet zo snel in te tomen.

Zij willen bijzonder graag dat anderen hen serieus nemen en al doen ze dat aanvankelijk niet, op den duur toch zeker wel. Gegeven dit zullen anderen snel ontdekken hoe vindingrijk en volhardend zij zijn. Zij willen het leven met heel hun wezen ervaren. In de ogen van anderen zoeken zij misschien extremen op. Zij overdenken een situatie echter van tevoren en nemen dan een berekend risico. Bovendien staan zij open voor de gevoelens van anderen. Zij worden wel snel beledigd, maar in plaats van zich terug te trekken, slaan zij met een scherpe opmerking of bijtend sarcasme terug.


Ascendant Boogschutter
Degenen met ascendant Boogschutter zijn open, op gezelligheid gericht, vrij eerlijk en zeker openhartig. Hun eerlijkheid is het gevolg van hun verlangen om het leven eenvoudig en overzichtelijk te houden. Zij houden helemaal niet van sociale subtiliteiten, want in hun ogen zijn dat enkel hindernissen die echte communicatie in de weg staan. Zij zijn erg energiek en genieten van hun vrijheid. Zij worden bijzonder rusteloos als zij enige tijd rustig moet blijven of tot een bepaalde stek worden beperkt.

Als zij hun leven niet volgens eigen plan kunnen inrichten, hebben zij het gevoel dat ze in een val zijn gelopen. Daarom zijn zij dol op open ruimten. Zij hebben er behoefte aan hun eigen leven te leiden, maar zij voelen tegelijkertijd geen enkele behoefte om het leven van andere mensen te besturen. In hun ogen betekent macht over andere mensen een verantwoordelijkheid die zij niet willen. Niettemin informeren zij anderen over hun plichten en taken.


Ascendant Steenbok
Degenen met ascendant Steenbok zijn praktisch, gereserveerd en ambitieus. Zij willen in deze wereld iets belangrijks presteren en zijn bereid daarvoor te werken. Zij respecteren succesvolle, vooraanstaande mensen en zij proberen van hen te leren. Zij benaderen het leven serieus. In hun visie is de wereld een moeilijke plek, waar zij hard moet werken en maar weinig kansen aangeboden krijgen. Zij begrijpen niet of nauwelijks hoe een aantal mensen fluitend door het leven kan gaan zonder grote inspanningen te leveren.

Ontspannen doen zij niet gemakkelijk en hoe ouder ze worden, hoe groter dit probleem wordt. Een goede relatie met hun dierbaren roept het beste in hen op. Zonder hun actieve steun voelen zij zich eenzaam en gescheiden van andere mensen. Gek genoeg hebben mensen met ascendant Steenbok een uitstekend gevoel voor humor; ze kunnen ongekend grappig zichzelf tot onderwerp van humor maken. Om zichzelf kunnen lachen is een noodzakelijk tegengif voor de ernst van Steenbok.


Ascendant Waterman
Degenen met ascendant Waterman hebben een prima verstand, dat zij graag benutten, en hen altijd in staat stelt open te staan voor nieuwe ideeën en ervaringen. Zij doen niet graag iets op de bekende manier, want zij zoeken liever naar nieuwe methoden, die wellicht beter werken. Zij willen hun eigen mening vormen en als iemand hen een bepaalde visie probeert aan te praten, keren zij zich haast automatisch van hem af.

Zij willen graag dat iedereen op een vriendelijke manier met elkaar omgaat en dat gevoelens van superioriteit en inferioriteit afwezig zijn. Daarom vinden zij het wellicht moeilijk mensen met macht en gezag te aanvaarden, behalve als zij ervan overtuigd zijn dat zij volstrekt eerlijk zijn. Gewoonlijk zijn zij rustig en kunnen zij hun gevoelens beheersen. Aangezien zij meer met hun verstand dan met hun gevoelens werken, begrijpen zij emotionele mensen, die zich door hun gevoelens laten overheersen, niet of nauwelijks.


Ascendant Vissen
Degenen met ascendant Vissen zijn erg gevoelig en begrijpen de gevoelens van anderen snel. Daarom kunnen zij het beste negatieve mensen vermijden, want bij hen gaan zij zichzelf ook negatief voelen. Zij neigen naar idealisme, zodat het belangrijk voor hen is dat zij in iets geloven dat hun zintuigen te boven gaat. Zij houden van dromen en trekken zich met plezier van tijd tot tijd in hun kleine droomwereld terug. Dat is allemaal prachtig, zolang zij het maar niet te vaak als een vlucht gebruiken. Zij zijn sympathiek voor anderen. Als iemand hun hulp zoekt, staan zij klaar om te helpen.

Soms trekken zij mensen aan die op de een of andere manier van hen afhankelijk zijn. Dit zou problemen kunnen geven, in de zin dat zij hun leven op dergelijke mensen zouden kunnen afstemmen in plaats van hun eigen leven te leiden. Zij komen niet altijd even goed voor zichzelf op en misschien zijn zij jaloers op mensen die meer energie lijken te hebben of hun eigen plannen beter weten door te drukken. Zij moeten echter niet jaloers zijn, want de wereld heeft ook zulke mensen als hen nodig - de rustige mensen die ernaar streven de wereld voor anderen prettiger te maken.